Privacy Policy


Privacy policy has not been yet translated into English, sorry for the inconvenience.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

MagicAttic e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Felice OÜ (registrikood 11534397) asukohaga Künnapuu 46, Tallinn, Harjumaa 12011, tel 5566 4252 ja e-kiri info@magicattic.eu. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • isiku- ja kontaktandmed (sh nimi, isikukood, telefoninumber, aadress, e-posti aadress jms);
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number, arvelduskonto ja kaardimakse andmed;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (sh ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks.
Parima teenindamise nimel võib MagicAttic avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad MagicAttic'ule teenuseid. Isikuandmete edastamine MagicAttic volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, järelmaksu pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub MagicAttic ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Isikuandmed ja maksete teostamine

 

Magic Attic edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le, SEB Pank AS-le ja Telia Eesti AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on MagicAttic töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
MagicAttic rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmeteid saab muuta MagicAttic e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile info@magicattic.eu. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, saates vastavasisulise allkirjastatud avalduse MagicAttic postiaadressile Felice OÜ, Künnapuu 46, Harjumaa 12011, Tallinn või e-posti teel info@magicattic.eu. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine

MagicAttic konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata vastavasisuline allkirjastatud avaldus MagicAttic postiaadressile Felice OÜ, Künnapuu 46, Harjumaa 12011, Tallinn või e-posti teel info@magicattic.eu. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb saata vastavasisuline allkirjastatud avaldus MagicAttic postiaadressile Felice OÜ, Künnapuu 46, Harjumaa 12011, Tallinn või e-posti teel info@magicattic.eu. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturustusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturustuse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturustusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb saata vastavasisuline allkirjastatud avaldus MagicAttic postiaadressile Felice OÜ, Künnapuu 46, Harjumaa 12011, Tallinn või e-posti teel info@magicattic.eu. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Felice OÜ. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil info@magicattic.eu. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).